Bilgilendirme

EM GROUP GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Em Group Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişiler verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Göstermiş olduğumuz bu önem şirket politikamızın bir yansıması olmasının yanı sıra ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal bir yükümlülüğümüzdür. Em Group Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak müşterilerimizin bilgilerini koruma ve yasal mevzuata uyma adına gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta ve tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri için gerekli bildirimleri ve uyarıları yaparak müşteri bilgilerinin korunması hususunu önemle göz önünde bulundurmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Em Group Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz ve benzeri vasıtalar üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi verilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile taleplerinizin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metnin (b) ve (c) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca:

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde şirketimize Mimar Sinan Mahallesi E5 Londra Asfaltı Caddesi No:87/1 Büyükçekmece / İstanbul/TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.